Publikacje

Publikacje nt. ZTL "Krakowiak"

Z okazji 35-lecia istnienia Zespołu w maju 2008 roku ukazało się wydawnictwo albumowe zatytułowane 35 lat Zespołu Tańca Ludowego AWF „Krakowiak” autorstwa Anny Poznańskiej.
W pozycji tej, bogato ilustrowanej znalazły się rozdziały opisujące; historię zespołu, również tego pierwszego, który działał na terenie uczelni już latach 50-tych ubiegłego stulecia, wymieniono osoby współpracujące i współtworzące zespół, opisano zespołowe tradycje i zwyczaje. Specjalny rozdział poświęcono osobie Barbary Janowskiej, będącej przez szereg lat głównym motorem, sercem i choreografem zespołu. Jej też autorka zadedykowała swoją pracę. Drugą część publikacji stanowią równie zabawne jak i wzruszające wspomnienia byłych członków zespołu. Całość kończą wycinki prasowe z wyjazdów i sukcesów zagranicznych oraz lista wszystkich członków zespołu od 1972 roku.
Piękne wydanie; w sztywnej oprawie, na kredowym papierze, z bogactwem kolorowych zdjęć było możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy głównych fundatorów wydania, byłych tancerzy zespołu Małgorzacie i Wojciechowi Michalskim.

35 lat Zespołu Tańca Ludowego AWF „Krakowiak”

Spis treści
 • Słowo wstępne JM Rektora Janusz Zdebskiego
 • Od redakcji
 • Historia Zespołu „Krakowiak”
 • Pierwsze próby utworzenia Zespołu
 • Historia nowego Zespołu
 • A wszystko zaczęło się…
 • Basia Janowska – „Szefowa”
 • Osoby współtworzące Zespół
 • Soliści, weterani i dobre dusze Zespołu
 • Przyjaźnie, sympatie, małżeństwa
 • Tradycje i obyczaje zespołowe
 • Wspomnienia członków zespołu
 • Wybrane informacje prasowe o Zespole „Krakowiak”
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Lista członków Zespołu „Krakowiak” po 1972 roku

Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt na adres e-mailowy zespołu.

Image
podpis 1

Image
podpis 2

Image

Czytaj więcej...