Kierownictwo

Choreografia

  • Barbara Janowska

Opieka Artystyczna

  • Anna Poznańska
  • Jarosław Proniewicz

Kierownik kapeli

  • Wacław Wiecha

Akompaniatorzy

  • Andrzej Panasiuk
  • Monika Błaszczyk-Bylica

Kierownik Zespołu

  • Tomasz Rydzyński